Budowa drogiBudowa dróg – remonty i modernizacje

Oferujemy specjalistyczne usługi związane z budową dróg, ich remontem oraz pracami modernizacyjnymi. Zajmujemy się między innymi łataniem dziur i innych ubytków nawierzchni drogowych, a zadania realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza maszynowego. Takie działanie gwarantuje wysoką efektywność i dokładność.

Specjalizujemy się również w pracach związanych z wykonywaniem lub modernizacją jezdni bądź chodników. Każde zlecenie poprzedza dokładne rozplanowanie poszczególnych działań, dzięki czemu masz pewność sprawnej realizacji i dotrzymania terminu oddania inwestycji zgodnie z umową. Na każdym etapie służymy Klientowi fachowym wsparciem i radą. 

Wykonywane przez nas prace drogowe to między innymi: 

  • rozbiórki istniejących dróg pod nowe nawierzchnie, 
  • wzmacnianie podłoża pod formowanie drogi, 
  • roboty ziemne związane z konstruowaniem dróg, 
  • układanie nawierzchni drogowych, 
  • budowa dróg tymczasowych. 

Układanie nawierzchni asfaltowych i bitumicznych 

Nasza firma profesjonalnie realizuje zlecenia związane z odtwarzaniem nawierzchni asfaltowych, w tym między innymi naprawianiem i uzupełnianiem ubytków oraz innych uszkodzeń jezdni. Oprócz tego specjalizujemy się w zalewaniu szczelin masami bitumicznymi, a także w odnowie, układaniu i remontach tego typu warstw drogowych.